Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego, budynek mieszkalny

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego jako przestępstwo Niezakłócone korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego jest jedną z podstawowych wolności człowieka. Kwestia ta nabrała na znaczeniu w ostatnich dwu dekadach. Jest to związane z tzw. „czyścicielami kamienic”, którzy podejmują wszelkiego rodzaju bezprawne działania zmierzające do pozbycia się lokatorów. W tym celu w 2015 roku wprowadzono w kodeksie karnym typ przestępstwa polegający na celowym zmuszaniu osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, a konkretnie […]

Obrona konieczna

Obrona konieczna, zaciśnięta pięść

Czym jest obrona konieczna Każdy człowiek ma prawo do obrony swoich dóbr chronionych prawem. Zarówno tych najważniejszych, jak życie czy zdrowie, ale też innych, jak np. mienie. Często wiąże się to z wyrządzeniem krzywdy napastnikowi. Co do zasady jest to bezprawne i zwykle wypełnia znamiona przestępstwa, jak choćby spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Konstrukcja obrony koniecznej eliminuje bezprawność czynu osoby broniącej siebie lub innych, wobec czego nie popełnia ona […]

Prawo odmowy zeznań w sprawie karnej

Prawo odmowy zeznań w sprawie karnej i ślepa sprawiedliwość

Czy można odmówić zeznań w sprawie karnej ? Każda osoba wezwana jako świadek w postępowaniu karnym ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy świadek chciałby uniknąć obciążania osoby bliskiej i zarazem nie chciałby zostać oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Służy temu specjalna instytucja kodeksu postępowania karnego, czyli prawo odmowy zeznań w sprawie karnej. Prawo to przysługuje osobom, których krąg został określony w art. […]

Czy przyjmować mandat ?

Młotek sędziowski, czy warto przyjmować mandat za wykroczenie, czy bronić się w sądzie.

Czy warto przyjmować mandat za wykroczenie? W życiu codziennym zdarza sie, że musimy zmierzyć się z nieprzyjemną sytuacją, gdy zwykle policja lub straż miejska domaga się od nas przyjęcia mandatu za wykroczenie. Wtedy musimy szybko podjąć decyzję czy przyjmować mandat, a może lepiej będzie odmówić. Często dotyczy to kwestii komunikacyjnych związanych z prowadzeniem pojazdu, ale również tak powszechnych zachowań jak np. przejście na czerwonym świetle. Mandat za wykroczenie można dostać też […]