Logo kancelaria Łukasz Boroda

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia w prawie cywilnym

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym sąd może uznać osobę za niegodną dziedziczenia po określonym spadkodawcy. Wynika to z założeń etycznych, że osoby, które dopuściły się pewnych nagannych czynów nie powinny dziedziczyć. Lista czynów jest wymieniona w art. 928 kodeksu cywilnego. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo w takiej sprawie tworzy fikcję prawną, że uznany za niegodnego spadkobierca nie dożył śmierci spadkodawcy. Dotyczy to zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Pozwany może […]