Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego, budynek mieszkalny

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego jako przestępstwo Niezakłócone korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego jest jedną z podstawowych wolności człowieka. Kwestia ta nabrała na znaczeniu w ostatnich dwu dekadach. Jest to związane z tzw. „czyścicielami kamienic”, którzy podejmują wszelkiego rodzaju bezprawne działania zmierzające do pozbycia się lokatorów. W tym celu w 2015 roku wprowadzono w kodeksie karnym typ przestępstwa polegający na celowym zmuszaniu osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, a konkretnie […]

Obrona konieczna

Obrona konieczna, zaciśnięta pięść

Czym jest obrona konieczna Każdy człowiek ma prawo do obrony swoich dóbr chronionych prawem. Zarówno tych najważniejszych, jak życie czy zdrowie, ale też innych, jak np. mienie. Często wiąże się to z wyrządzeniem krzywdy napastnikowi. Co do zasady jest to bezprawne i zwykle wypełnia znamiona przestępstwa, jak choćby spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Konstrukcja obrony koniecznej eliminuje bezprawność czynu osoby broniącej siebie lub innych, wobec czego nie popełnia ona […]