Obrona konieczna

Obrona konieczna, zaciśnięta pięść

Czym jest obrona konieczna Każdy człowiek ma prawo do obrony swoich dóbr chronionych prawem. Zarówno tych najważniejszych, jak życie czy zdrowie, ale też innych, jak np. mienie. Często wiąże się to z wyrządzeniem krzywdy napastnikowi. Co do zasady jest to bezprawne i zwykle wypełnia znamiona przestępstwa, jak choćby spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Konstrukcja obrony koniecznej eliminuje bezprawność czynu osoby broniącej siebie lub innych, wobec czego nie popełnia ona […]