Prawo odmowy zeznań w sprawie karnej

Prawo odmowy zeznań w sprawie karnej i ślepa sprawiedliwość

Czy można odmówić zeznań w sprawie karnej ? Każda osoba wezwana jako świadek w postępowaniu karnym ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy świadek chciałby uniknąć obciążania osoby bliskiej i zarazem nie chciałby zostać oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Służy temu specjalna instytucja kodeksu postępowania karnego, czyli prawo odmowy zeznań w sprawie karnej. Prawo to przysługuje osobom, których krąg został określony w art. […]