Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego, budynek mieszkalny

Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego jako przestępstwo Niezakłócone korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego jest jedną z podstawowych wolności człowieka. Kwestia ta nabrała na znaczeniu w ostatnich dwu dekadach. Jest to związane z tzw. „czyścicielami kamienic”, którzy podejmują wszelkiego rodzaju bezprawne działania zmierzające do pozbycia się lokatorów. W tym celu w 2015 roku wprowadzono w kodeksie karnym typ przestępstwa polegający na celowym zmuszaniu osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, a konkretnie […]