Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

Prawo Karne

 • sprawy karne
 • wykroczenia
 • sprawy karno-skarbowe
 • postępowanie karne wykonawcze

Prawo Cywilne

 • roszczenia z umów
 • własność i inne prawa rzeczowe
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Prawo Spadkowe

 • testamenty
 • zachowek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • roszczenia z czynów niedozwolonych
 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • roszczenia przewidziane w prawie autorskim
 • niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • roszczenia poszkodowanego w procesie karnym

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Boroda

świadczy kompleksowe usługi prawne osobom fizycznym i prawnym, w zależności od charakteru sprawy, w zakresie szeroko ujmowanego prawa karnego, prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz w sprawach odszkodowawczych. Ideą powstania kancelarii jest zapewnienie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie i zarazem dostępnych cenowo dla normalnego obywatela. Oferta obejmuje ochronę najważniejszych dóbr jakie posiada człowiek, od wolności w sprawach karnych, po kwestie własności, dobrego imienia, realizacji słusznego interesu ekonomicznego, aż po dziedziczenie oraz sprawy odszkodowawcze. Kancelaria mieści się w samym sercu Warszawy na ul. Żurawiej.

Kancelaria Adwokacka Warszawa - adwokat Łukasz Boroda
Projekt bez tytułu

Jeżeli uważają Państwo, że organy państwa lub podmioty prywatne naruszają Państwa słuszne prawa zapraszam do kontaktu w celu umówienia wizyty w kancelarii lub innym dogodnym dla Państwa miejscu. Każda sprawa jest traktowana z taką samą pełną powagą i uwagą z zastosowaniem wszystkich możliwych środków, jakie daje prawo.

BLOG

Wkrótce pojawią się kolejne wpisy na blogu.