PRAWO KARNE

Oferta kancelarii w zakresie prawa karnego obejmuje kompleksową obsługę prawną we wszystkich stadiach i rodzajach postępowań przewidzianych przez prawo polskie, w szczególności jest to:

  1. reprezentacja Klienta jako obrońca w postępowaniu karnym, wykroczeniowym i karno-skarbowym we wszystkich fazach – od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe w I i II instancji, aż po kasację przed Sądem Najwyższym (zależnie od rodzaju postępowania i sprawy) – w tym:

          a) pomoc osobom zatrzymanym,  

          b) uczestnictwo w przesłuchaniach,  

          c) obrona przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania,  

          d) składanie wniosków dowodowych,  

          e) wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, 

          f) wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary, 

          g) wnoszenie środków odwoławczych jak apelacja i zażalenie,  

          h) wniesienie kasacji do SN,

           i) wnioskowanie o wydanie wyroku łącznego,   

      2. reprezentacja poszkodowanego lub jego rodziny jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym,  

      3. reprezentacja klientów w sprawach z oskarżenia prywatnego,  

      4. reprezentacja skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, w szczególności wnioskowanie w imieniu Klienta o:

           a) zatarcie skazania, 

           b) udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,  

           c) warunkowe przedterminowe zwolnienie,  

           d) odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, 

           e) udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. 

W szeroko ujmowanym procesie karnym walka toczy się o wolność i dobre imię obywatela. Każdy szczegół sprawy może mieć kluczowe znaczenie, dlatego niezbędne jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, które ma tylko profesjonalista. Zarówno, jeżeli chodzi o obronę przed najpoważniejszymi zarzutami w procesie karnym, jak zabójstwo, jak i w sprawach o nieporównywalnie mniejszym ciężarze gatunkowym, jak np. sprawy wykroczeniowe o charakterze komunikacyjnym.

Nawet skazanie na karę pozbawienia wolności nie pozbawia szans na uniknięcie pobytu w więzieniu co do całości lub części orzeczonej kary, przy spełnieniu określonych warunków. Podobnie nawet skazanie za kilka przestępstw nie oznacza, że klient musi „odsiedzieć” wszystkie kary w całości. Można je połączyć i uzyskać wymiar kary łącznej znacznie mniejszy od sumy wszystkich kar. Wszystko zależy od wyobraźni, argumentacji i znajomości prawa przez adwokata. Spektrum możliwości jest duże.

Jeżeli mają Państwo problem z zakresu prawa karnego, zapraszam do kontaktu.