CENNIK

Każda sprawa wymaga – ze względu na rozmiar i stopień skomplikowania – różnej wielkości nakładu pracy. W związku z tym, w każdej sprawie wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem. Nie dotyczy to jednorazowej porady prawnej, której koszt jest stały i wynosi 250 zł brutto. 

Możliwe są różne systemy płatności, zależnie od woli Klienta i wzajemnych uzgodnień. Oferujemy różne rodzaje wynagrodzeń, w szczególności za:

  1. prowadzenie całej sprawy od I instancji do ewentualnej  kasacji przed Sądem Najwyższym, zależnie od rodzaju postępowania i charakteru sprawy,
  2. prowadzenie sprawy w danej instancji np. odwoławczej, 
  3. poszczególne czynności np. sporządzenie apelacji, pozwu, udział w rozprawie,
  4. wynagrodzenie godzinowe za czas poświęcony na realizację konkretnych czynności.

Niezależnie od wybranego modelu, kwestie finansowe są zawsze skrupulatnie określane na początku współpracy i są zawsze wynikiem porozumienia z Klientem.