PRAWO SPADKOWE

Oferta kancelarii w zakresie prawa spadkowego obejmuje wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym, w szczególności :   

  1. wyłączenie od dziedziczenia z powodu uznania za niegodnego,  
  2. wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  3. nieważność testamentu,  
  4. żądanie wykonania zapisu lub zapisu windykacyjnego,  
  5. roszczenie o zachowek,  
  6. żądanie uznania odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli  za bezskuteczne,  
  7. stwierdzenie nabycia spadku,  
  8. dział spadku umowny i sądowy,  
  9. wydziedziczenie.  

Sprawy spadkowe dotykają tak istotnej kwestii jak przejście majątku w ramach rodziny, czasem też z udziałem innych osób powołanych do spadku w drodze testamentu. Z tego też powodu istotne jest aby majątek ten, często gromadzony przez pokolenia nie dostał się w niepowołane czy też niegodne ręce. Zabezpieczają to takie instytucje, jak wydziedziczenie uprawnionych do zachowku w testamencie, wyłączenie od dziedziczenia spadkobiercy uznanego przez sąd za niegodnego, czy też wyłączenie małżonka od dziedziczenia przez sąd. Równie istotną kwestią jest nieważność testamentu, który może być np. sporządzony pod wpływem groźby, błędu lub bez świadomości. Kluczową kwestią dla zabezpieczenia praw rodziny spadkodawcy jest zachowek, a więc możliwość żądania przez uprawnionego części udziału spadkowego, który by takiej osobie przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Istotną sprawą jest także zapis lub zapis windykacyjny na rzecz oznaczonej osoby. Oferta kancelarii obejmuje także postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, które stanowi dowód praw do spadku względem osób trzecich. Ponadto takie kwestie, jak ochrona praw wierzycieli spadkobiercy oraz dział spadku zarówno umowny, jak i sądowy. 

Oferta kancelarii obejmuje doradztwo i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami wszystkich instancji. W przypadku problemów z kwestiami spadkowymi zapraszam do kontaktu.